Slutfas

GRÄVSTATUS

Äntligen, vi har i runda slängar grävt/plöjt 200 000 m, och det återstår i skrivande stund c:a 4000m. Avetablering av arbetsplats pågår och vi beräknar vara helt klara med anläggning av kanalisationen under vecka 43. Blåsning och installation av fiber pågår hela vintern och installationer görs i batchar om 50-70. Jag vill uppmana er att invänta samtalet från Onfield när de vill boka in tid för installation. Det är de som ansvarar för detta och det hjälper inte att ringa oss i Ölme Fiber, vi har inga bra svar att ge till er. Vi kan dock garantera att alla som är anmälda kommer få sin fiber installerad. Den sista installationen kommer ske under 2016. 220 av 730 anslutningar är driftsatta och just nu är prio att få i så mycket kabel som möjligt innan vintern så installationerna kan fortsätta när det blir kallt.

Det fortsatta arbetet gällande installationer och blåsning leds av IP-Onlys byggledare tillsammans med ÅF. I och med vår avetablering är Ölme Fibers åtagande färdigt. Vi kommer fortsättningsvis ha en samordnande roll.

De ekonomiska förutsättningar som är avtalade gäller, att du som mest kan debiteras 13 300 SEK för en första anslutning (11 300 SEK + 2 000 SEK), och för en andra anslutning kan som mest 7 500 SEK faktureras (5 500 SEK + 2 000 SEK).

Slutlig betalning regleras när projektet avslutats och nätet tagits i drift i sin helhet. Slutlig anslutningsavgift fastställs därefter och skillnaden mellan denna och den preliminära avgiften regleras.

Norr om E18

All kanalisation är nergrävd, tryckningar under väg är skarvade, det som återstår är luftledning i 8 stolp, som ska förse 2 hushåll med fiber, samt en skarvning till brunn vid E18/Träfors. Avvaktar besked från Länsstyrelsen om hur vi får gå fram vid fornminnesområde vid Svenserud, detta berör två hushåll. Delar av norra området har fått fiber installerat, ca 70 hushåll. Blåsning av fiber pågår från Skinnerud till Niklasdam och vidare norrut, samt från Träfors ner till E18. Det finns ett område som hamnat lite” i kläm”, det är stammen som sträcker sig från Slättom förbi Råum mot Karlslund, Lerdala och Berga. Vidare så är Bennebergsslingan kvar att installera. Slingan har förutom fastigheterna i Bennberg även fastigheterna vid Stolpen, Lidsberg och Lindås anslutna.

Sydost om E18

Från Nore ner till Rudsnäs är installation av fiber klar, ca 75 hushåll. Grävning av kanalisation är klar vid Klingstorp samt delar av Östra Svarteberg. Vi avvaktar besked om samläggning med Kristinehamns Energi för resterande del av Östra Svarteberg samt Västra Svarteberg. Nore stugområde är klart.

Sydväst om E18

Mårön samt Åsviken klart. Snart klart vid Strandvik, (v. 43). Återstår att gräva vid Liksåsen, Veglemyren/Finntorp, vi kommer göra klart allt grävarbete i anslutning till ovanstående platser. Det kommer senare att göras en dubbelblåsning i befintlig kanalisation för att koppla ihop noden vid Stolpen med noden vid Åkerbo. Denna blåsning har vi i skrivande stund ingen tidplan för. Den får enbart genomföras av IPO utsedd entreprenör. Det kommer även göras en tryckning under E18 vid S Mon/Veglemyren för att kunna ansluta till bef. kanalisation. Vi väntar på kabel till luftledning, tre stolp mellan Skråckvik och Kummelön, ska utföras av Ellivio(Fortum).

Det som också återstår är att placera två aktiva noder, en vid Åkerbo och en vid Niklasdam, detta görs så snart de är levererade.

/Styrelsen

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.