Sammanfattning från medlemsmötet 2014-03-19

Sammanfattning av medlemsmötet i Ölme Församlingshem, onsdagen 19/3 kl.19.00

*Förtydligande angående anslutning: Du som är medlem i Ölme Fiber, gör en bekräftelse av ditt intresse av fiberanslutning till oss på lämpligt vis enligt nedan. Du som inte är medlem sedan tidigare, anmäl dig via fliken ”bli medlem” där du fyller i alla uppgifter, samt bockar i rutan att du är intresserad av anslutning. 

Här kommer lite sammanfattande information över det som presenterades på gårdagens möte som vi hade i Ölme Församlingshem! Av förståliga skäl har vi försökt att hålla detta info.brev så kort som möjligt och belysa de viktigaste punkterna, annars hade nog detta brev innehållit avsevärt många fler sidor. Vill ni ha mer information runt vissa frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

Uppslutningen på mötet var mer än vi förväntat oss, då det kom en bra bit över 200 personer. Innan kvällens slut hade vi fått in 170 fastighetsanmälningar. Mål, budget och anslutningspris bygger på 450 fastighetsanslutningar vilket just nu känns som vi kommer att nå med lätthet!

BAKGRUND

Per Westlund inledde mötet med att hälsa alla välkommna och presenterade kvällens agenda: Återblick, Information för markägare, Medlemsinformation, Presentation av anslutningsförslag. Temat och den röda tråden var och är TILLSAMMANS. När vi startade visste vi att vi måste göra det här tillsammans och ännu tydligare blir detta då det i dagsläget inte finns några bidrag att söka. Cirka 2000 ideella timmar har våra områdesansvariga och styrelse lagt ned fram till idag. Fiber på landsbygden och dess föreningar har blivit något av en liten folkrörelsen i Sverige och som bygger på att vi skapar något för framtiden och tillsammans, alla Intressenter, Boende, Områdesansvariga, Markägare, Frivilliga insatser samt Styrelse och att kostnader för projektet delar vi på tillsammans.

I oktober 2012 vid vårt först möte hade vi i styrelsen satt upp ett mål: Att göra fiber tillgängligt för alla fast boende i Ölme. Det kommer vi att uppfylla. Vi hade också listat några nyttopunkter: Att göra Ölme attraktivt för inflyttning, att göra det möjligt för alla att leva och bo i Ölme och att göra det möjligt att driva företag på landsbygden även i framtiden, att ge barn och ungdomar samma villkor som inne i stan.

Vi hade också satt upp en tidplan med en massa delmål där det sista var att vi skulle ansluta första fastigheten till ett fibernät Våren 2014, det kommer vi nästan att nå.

MARKÄGARE

I sin nästa punkt vände sig Per främst till alla markägare och beskrev kort den vedertagna praxis som satts upp utifrån olika fiberföringars tidigare genomförande, Fiber i Värmland och nationellt. Det går ut på dialog och övenskommelser som sedan mynnar ut i ett markupplåtelseavtal. För att vi ska nå ett sådant avtal krävs att vi är överens i alla delar vilket bl.a innebär att föreningen gräver inte 1 meter utan överenskommelse mellan båda parter. Praxis är också att ingen markersättning utgår med hänsvisning till ovan! Vår budget och det erbjudna anslutningspriset bygger på detta. Vi informerade också om inbjudan till 3 markägarmöten som kommer att hållas enligt följande:

Gässlösa 27 mars

Elofstorp 31 mars

Gässlösa 7 april

För samliga tillfällen gäller kl 19.00

MEDLEMSLÄGET

Jan Larsson forsatte sedan att berätta om medlemsläget och på ”mötesdagen” uppgår medlemsantalet till 415 st och 456 intresseanmälda anslutningar. I några områden har vi inte helt nått upp till målet 50% men som helhet i hela Ölme ligger vi på 59,9%. Vi kommer utifrån det arbete som ska genomföras att dela in Ölme i tre nya områden, Norra, SydVästa och SydÖstra Ölme. Vid denna indelning klara vi de 50% med god marginal i samtliga områden!

FÖRARBETE

För att nå det förslag som presenteras nedan så har det som nämnt tidigare krävts oerhört många timmars arbete, i form av möten, träff med andra fiberföreningar, myndighetskontakter, kommunen och inte minst en massa kontakter med olika leverantörer. Vi har träffat och pratat med Telia och Skanova var för sig och även dessa två gemensamt, Quadracom, IP-Only och även tittat på att göra allt i egen regi. Så en kort sammanfattning av de olika förslagen:

  • – Telia/Skanova Från dessa har vi sammanlagt fått 4 olika förslag och lösningar. Priset för dessa har varierat från 35.000 till 19.900. En del har haft krav på viss anslutningsgrad medan andra inte. Det lägsta priset vi fick som var på 19.900 krävde dock en anslutningsgrad på 93%, vilket säger sig självt är nästan omöjligt att uppnå. Deras attityd och framtoning är att de varje gång känt sig väldigt självsäkra och kört lite ”take it or leave it”. I frågan runt markdiskussioner har de en väldigt oflexibel inställning och talar stolt om att vi gör som vi alltid gjort. Likaså när vi frågar om hur de kommit fram till de olika siffror och beloppen och hur beräkningen bakom ser ut, kan dom inte ge oss ett ordentligt svar.
  • –  Egen regi Avsevärt billgare och vi lärde oss en hel del här när det gäller hur man prissätter saker och ting. Dock väldigt svårt och utmanande då det innebär en stor logistikapparat bara i de delar som avser materialhantering. Det skulle även innebära väldigt mycket merjobb och ingen att ”hålla i handen” som kan hjälpa och driva vissa frågor och problem.
  • –  Quadracom Har varit väldigt svåra att få kontakt med eller en bra relation till. Har dock flera gånger visat intresse och vilja göra något tillsammane med Ölme Fiber, men aldrig kommit i mål. De har dock varit väldigt dåliga på att återkomma eller ens komma till föreslagna möte. Vi har även efterfrågat förslag och offerter från dom men de har inte visat nåt intresse. För en tid sedan blev de uppköpta av Telia!
  • –  IP-Only Vi fick första rekommendationen rörande IP-Only från både kommunen och Kristinehamns Energi och långt före deras uppköp inne i stan hade vi en dialog igång med dom. De har varit väldigt ”på” och har hela tiden haft en stor lyhördhet och varit väldigt flexibla och haft en öppenhet i dialogen. För er som inte känner till detta företag så är de väldigt stora på företagssidan när det gäller datakommunikation men inriktar sig nu mer och mer mot privatmarknaden för att utmana de stora drakarna. Vår gemensamma ambition har hela tiden varit att hitta en lösning och ett gemensamt mål. Vi satte upp därför upp målet att det ska bli billigare att ansluta sig till ÖlmeNet än det är inne i stan!

LEVERANTÖREN
Utifrån ovan samt en hel del andra parametrar som vägts in i helheten har vi därför valt IP-ONLY som vår kommunikationsleverantör. De kommer att investera ett stort antal miljoner i vårt nät, vilket vi är väldigt tacksamma för. Detta ger oss en rejäl möjlighet att kunna erbjuda en riktigt stark lösning till en mycket bra kostnad! IP-Only har ett Öppet nät vilket innebär att det finns många alternativ att välja på när det gäller Bredband, TV och Telefon. Vi avser därför att teckna samarbetsavtal med dom de närmaste dagarna. Mer info vilka tjänsteleverantörer som finns i deras när kan ni läsa HÄR

TILLSAMMANS SER VI TILL ATT ALLA FÅR FIBER

Ölme Fiber kommer att ansvara för vissa delar, medans IP-only ansvarar för andra och vissa delar görs gemensamt. Vår uppgift blir att gräva för all kanalistaion, ca 18 mil, samt all tomtanslutning. Detta ska göras genom att vi anställer personal (3 grävmaskinister bl.a.). För tomtanslutningar kommer en del av dagsverkena att läggas men mer info om detta senare. Vi kommer att gräva på 3 ställen samtidigt, i Norr, i SydVäst och i SydOst. Vi ska även ha en egen projektledare på 50%. IP-Only står för allt material, fiberblåsning, teknisk utrustning, markskåp, insvetsning, inkoppling, inmätning samt drift och övervakning av det framtida nätet. De andra 50% av projektledningen står även IP-Only för.

ERBJUDANDET
Vi erbjuder härmed alla i Ölme att ansluta sig till ÖlmeNet för en kostnad av 11.300 kr/anslutning. För de som har fler än en anslutning kostar de efterföljande anslutningarna 5.500 Kr. Vi vill dock lägga in några förbehåll. För att vi ska kunna komma igång att gräva som planerat den 5/5 2014 gäller följande. Ölme fibers kostnad i för detta är >4,9 Msek och denna summa ska vi alla dela på och den bygger på att vi blir minst 450 anslutningar med reservation för låg anslutningsgrad (Men inget tyder ju på detta efter så kort tid). Blir det mindre kan kostnaden bli lite högre och blir det mer så sjunker kostnaden och vi återbetalar din andel. Anmälan om anslutning* ska göras senast 31/3, därefter skickas ett avtal hem till er som ni får skriva på. Betalning sker i förskott och finansiering kommer bifogas avtalet och erbjudas via Handelsbanken Finans för de som vill nyttja detta. 2000 kr vill vi förbehålla oss för oförutsedda kostnader utan att kalla till stämma/möte. Och ingen markersättning är budgeterat enligt praxis att utgå till markägare.

ANMÄLAN
Anmälan kan göras via mail till info@olmefiber.se, eller via vår Facebook-sida. eller via de kontaktuppgifter som ni finner på www.olmefiber.se eller på telefon till Ann: 070-5117294, Jan: 070-3292825 Per: 076-8377668

Vi hoppas att detta är tillräcklig information för att få din anmälan snarast. Allt som sägs på ett möte med över 200 personer och alla frågor som kommer upp är svårt att förmedla på ett korrekt sätt. Så har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss!

STYRELSEN I ÖLME FIBER e.f.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera