Info maj

INFO
Sedan vi informerade i april så har vi fått svar på en del frågeställningar, dessa vill vi informera er om samt även berätta mer om vad som händer.
Som vi berättade senast så ville vi utreda frågan om kanalisationsstöd. Regeringen utlovade som vi berättade i senaste informationen ett nytt kanalisationsstöd. Detta har vi utrett tillsammans med Länsstyrelsen och kommit fram till att vi inte är kvalificerade att söka kanalisationsstöd då vi inte kommer att äga kanalisationen. Kanalisationen kommer att ägas av IP Only och Ölme Fibers åtagande är att åt IP Only gräva ner deras kanalisation.
Markägarkontakterna är påbörjade och parallellt med detta så pågår planeringsarbetet för att fibersätta Ölme. Arbetet genomförs av Ölme Fibers projektledare Per Westlund tillsammans med IP Onlys projektledare Mikael Granlund. Med i arbetet är även Kristinehamns Energi och (Kristinehamns stadsnät) samt Rala som har ansvar för att ta fram projekteringsunderlag. Vi har i dag ett första utkast som vi presenterar för markägarna vilket Rala har fått i uppdrag att utreda ytterligare för en effektivare dragning.
Nu när vi fått kunskapen om vad som gäller för oss gällande kanalisationsstöd så kan vi börja skicka ut anslutningsavtal. Vi kommer att träffa IP Only för att färdigställa dessa under v 20. Likaså gäller detta markavtalen som efter synpunkter arbetas om.
Planerad byggstart är satt till den 4 augusti.
Anmälda anslutningar är nu 587 st.

Med vänliga hälsningar
Syrelsen

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.