Info April

Ölme Fibers medlemmar,

Det har gått några veckor sedan vårt informationsmöte i Ölme församlingshem den 19 mars. Vi vill nu informera er om vad som hänt sedan dess och vad som kommer. Tidsgränsen vi satte för anmäla sig för anslutning till fibernätet i Ölme var t.o.m. den 31 mars. Tidsgränsen sattes för att vi i styrelsen skulle få en indikation på om erbjudandet var attraktivt. För er som inte hunnit med så går det fortfarande bra att anmäla sig. I skrivande stund så har vi fått in 566 (444+122) anmälda anslutningar. Vilket känns otroligt roligt och stärker oss i vårt fortsatta arbete.

Sedan mötet har vi haft möten för markägare där vi svarat på frågor kring det kommande arbetet, presenterat markavtal samt gått igenom projekteringsunderlag. Markavtal och projekteringsunderlag finns tillgängliga för alla markägare under fliken MARKÄGARE. Våra 3 markägarmötena har besökts av ungefär 80-90 personer. Dialogen har varit bra och vi har haft sunda diskussioner om projektets genomförande. Många tips och tricks har kommit in från våra kunniga markägare.

Den 27 mars när vi genomförde vårt första möte med markägarna gick regeringen ut med att de skjuter till c:a 3 miljarder för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Detta besked gör att vi vill utreda möjligheterna för oss och hur det kan komma påverka vårt projekts finansiering. Detta gör att det tar lite längre tid för oss att skicka ut anslutningsavtalen till er för underskrift. När vi utrett frågan kring nytt kanalisationsstöd kommer vi så fort vi kan skicka ut avtalen.

Vi har även haft träffar med personal som ska delta i projektet. Vi kommer bemanna upp med 3 grävmaskinister, 6 grovarbetare, 2-3 externa projektledare, vi för även diskussion med 2 erfarna arbetsledare för arbetslagen.

Med vänliga hälsningar

Ann, Helene, Andreas, Jan och Per

 

Detta kommer även att mailas ut till medlemmar.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.