Skyndsam tomtgrävning!

För att kunna hålla tidsplan för installation av er fiber, så är det viktigt att slangen är nedgrävd på er tomt och detta måste ske omgående!

Om förläggning av slangen inte är gjord på tomten; vilket åligger fastighetsägaren, så kommer inte blåsning av fiber att ske och ej heller installation.

Behöver ni låna minigrävare, så prata ihop er med grannarna och boka sedan maskinen via Ann Forsberg. Frågor besvaras via telefon 070-5117294 eller maila ann.forsberg@olmefiber.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Skyndsam tomtgrävning!

Uppdatering från Onfield

Hej!
Efter ca två månaders arbete kommer här en enklare sammanfattning av vad som sker i fibernätet:
Nästan all stamfiber är utblåst och svetsad i område 1:1 och 1:2 (Det som återstår är en
sträcka där vi har stopp p.g.a. is i rören)
Fiberblåsningen har kommit förhållandevis långt på område 2, i förhållande till årstid och väderlek.
Ca 314 kunder har installerats hitintills. Vissa har inte grävt in slangen, och hos andra har vi stopp p.g.a is i rör. Detta hoppas vi att varma vårtemperaturer kan ändra på.

Vi vill passa på att förklara att tidsplanen som lämnats i samarbete med vår uppdragsgivare IP-ONLY är just vad det låter som; en plan, och inte en ”deadline”. Vi kommer att göra allt för att planen skall hållas, men is och tjäle rår vi inte på.

På förekommen anledning ber vi er att INTE röra slangar och kablar som sticker ut ur skåp, se bild nedan. Det kan eventuellt se konstigt ut, men vid en viss typ av fiberblåsning måste vissa slangar gå i en vid båge ut ur skåpen. Vi tackar för engagemanget, men vi sköter helst inslingning av kabel.

När nu arbetet på område 1 börjar gå mot sitt slut, kommer arbetet med de två noderna (Kyrkan och Niklasdam) att börja. Samtidigt som fiberblåsning och nätbyggnation fortsätter på område 2.

Slutligen påminner vi er om att ingen kommer bli bortglömd och alla som beställt ska få fiber!

Behöver ni kontakta oss hänvisar vi er som vanligt till:
1. E-post till: olme@onfield.se
2. Telefon: 0739-816 233 (telefontid, vardagar 07:00-18:00)

Med Vänliga Hälsningar
Platschef Jimmy Bygren
med personal

Arbete pågår, vänligen låt vara!

Arbete pågår!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Uppdatering från Onfield

Installationsplan

Här kommer information om det fortsatta installationsarbetet i Ölme Fiber. Som ni säkert vet vid det här laget så är det IP IOnly som tagit över ansvaret för det fortsatta arbetet med installationerna. Planeringen som vi fått av IP Only för installation av er fiber ser ut enligt nedan. Den detaljerade planeringen gör Onfield och de kontaktar er och bokar tid när det närmar sig installation.

Område 1.1 - Januari, Februari 2016 Område 1.2 - Mars 2016 Område 2.1 - Maj 2016 Område 2.2 - Maj 2016 Område 2.3 - April 2016 Område 3 - Maj, Juni 2016

Område 1.1 – Januari, Februari 2016
Område 1.2 – Mars 2016
Område 2.1 – Maj 2016
Område 2.2 – Maj 2016
Område 2.3 – April 2016
Område 3 – Maj, Juni 2016

För att installationen ska flyta på så smidigt som möjligt, är det viktigt att ni som inte grävt ner er slang på tomten gör det så fort vintern är över och tjälen släppt. Behöver ni minigrävare pratar ni ihop er med grannarna så får vi en hög nyttjandegrad på maskinen. Minigrävaren bokas genom Ann, 070-511 72 94 och hämtas/lämnas av er på Ramirent i Kristinehamn.

 

Återstående arbete inom Ölme Fiber:

 • Det är två vägtryckningar kvar, men just nu är det för kallt, så vi avvaktar mildare väder. (trycks av Styrd Borrning i Karlstad och grävs ihop av Ölme fiber)
 • Sätta två noder, teknikskåp, vid Åkerbo och Niklasdam. Detta görs när tjälen har släppt av Ölme fiber.
 • Hänga i tre stolp mellan Skråckvik och Kummelön, detta ska utföras av Ellivo (Fortum)

Vi vill uppmärksamma er på att föreningen måste finnas kvar ytterligare några år och att ni därför även fortsatt måste betala er medlemsavgift. Fakturorna är på väg ut. Har ni frågor angående medlemsavgift/faktura så kontakta kassören, Annette Carlén, annette.carlen@olmefiber.se

Hälsningar
Ölme Fiber

 

Nedan följer information från Onfield

Efter ett uppehåll för jul och nyårshelg, är nu arbetet åter igång i Ölme.

Hitintills har ca 260 installationer utförts och de återstående ca 450 kommer att utföras under kvartal 1 och 2, 2016. En mer detaljerad översikt på när olika områden beräknas få installation, presenteras separat.

Enkelt beskrivet består vårt arbete av följande moment:

 • Installation av NOD
 • Byggnation av ”matande” fiber, samt driftsättning av NOD.
 • Blåsning av stamfiber och kundfiber
 • Svetsning av stamnät och därefter kundnät
 • Bokning av kund
 • Installation och driftsättning av fiberanslutning

När teknikerna lämnar ert hus, kan ni börja beställa tjänster!

OBS! Detta förutsätter att ni grävt in slangen till husvägg.

Många av er kontaktar oss med olika frågor. Fr.o.m. 2016-01-25 hänvisas alla frågor från Ölme fibers medlemmar mot Onfield Networks till följande alternativ:

 

 1. E-post till: olme@onfield.se

Alterativt:

 1. Telefon: 0739-816 233 (telefontid, vardagar 07:00-18:00)

 

Frågor rörande medlemmarnas: avtal, priser, fakturor, tjänster eller val av operatör, kan vi inte besvara, utan hänvisar dem vänligen men bestämt till IP-ONLY alt. resp. operatörs kundtjänst.

Vi kommer ej att svara på när vi beräknas komma och installera hos enskilda personer. En områdesplan finns och presenteras av Ölme Fiber. Alla kunder kommer att bokas av oss i god tid för installation. Vi ber er att inte säga upp era befintliga abonnemang för t.ex. tv och bredband innan ni vet att er nya fiberanslutning fungerar.

 

Ni är välkomna att höra av er med installations- eller fiberblåsningsfrågor. Eller gärna uppdaterade kontaktuppgifter, om ni vet med er att ni t.ex. bytt telefonnummer.

Blåsning av fiberkabel och installation av anslutningar kommer att fortgå trots ett i skrivande stund, bistert vinterväder. Våra Tekniker kontaktar er via telefon i så god tid som möjligt när det blir dags för er installation. Ingen kommer att bli bortglömd!

 

Med Vänliga Hälsningar

PlatsChef Jimmy Bygren med personal

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Installationsplan

Slutfas

GRÄVSTATUS

Äntligen, vi har i runda slängar grävt/plöjt 200 000 m, och det återstår i skrivande stund c:a 4000m. Avetablering av arbetsplats pågår och vi beräknar vara helt klara med anläggning av kanalisationen under vecka 43. Blåsning och installation av fiber pågår hela vintern och installationer görs i batchar om 50-70. Jag vill uppmana er att invänta samtalet från Onfield när de vill boka in tid för installation. Det är de som ansvarar för detta och det hjälper inte att ringa oss i Ölme Fiber, vi har inga bra svar att ge till er. Vi kan dock garantera att alla som är anmälda kommer få sin fiber installerad. Den sista installationen kommer ske under 2016. 220 av 730 anslutningar är driftsatta och just nu är prio att få i så mycket kabel som möjligt innan vintern så installationerna kan fortsätta när det blir kallt.

Det fortsatta arbetet gällande installationer och blåsning leds av IP-Onlys byggledare tillsammans med ÅF. I och med vår avetablering är Ölme Fibers åtagande färdigt. Vi kommer fortsättningsvis ha en samordnande roll.

De ekonomiska förutsättningar som är avtalade gäller, att du som mest kan debiteras 13 300 SEK för en första anslutning (11 300 SEK + 2 000 SEK), och för en andra anslutning kan som mest 7 500 SEK faktureras (5 500 SEK + 2 000 SEK).

Slutlig betalning regleras när projektet avslutats och nätet tagits i drift i sin helhet. Slutlig anslutningsavgift fastställs därefter och skillnaden mellan denna och den preliminära avgiften regleras.

Norr om E18

All kanalisation är nergrävd, tryckningar under väg är skarvade, det som återstår är luftledning i 8 stolp, som ska förse 2 hushåll med fiber, samt en skarvning till brunn vid E18/Träfors. Avvaktar besked från Länsstyrelsen om hur vi får gå fram vid fornminnesområde vid Svenserud, detta berör två hushåll. Delar av norra området har fått fiber installerat, ca 70 hushåll. Blåsning av fiber pågår från Skinnerud till Niklasdam och vidare norrut, samt från Träfors ner till E18. Det finns ett område som hamnat lite” i kläm”, det är stammen som sträcker sig från Slättom förbi Råum mot Karlslund, Lerdala och Berga. Vidare så är Bennebergsslingan kvar att installera. Slingan har förutom fastigheterna i Bennberg även fastigheterna vid Stolpen, Lidsberg och Lindås anslutna.

Sydost om E18

Från Nore ner till Rudsnäs är installation av fiber klar, ca 75 hushåll. Grävning av kanalisation är klar vid Klingstorp samt delar av Östra Svarteberg. Vi avvaktar besked om samläggning med Kristinehamns Energi för resterande del av Östra Svarteberg samt Västra Svarteberg. Nore stugområde är klart.

Sydväst om E18

Mårön samt Åsviken klart. Snart klart vid Strandvik, (v. 43). Återstår att gräva vid Liksåsen, Veglemyren/Finntorp, vi kommer göra klart allt grävarbete i anslutning till ovanstående platser. Det kommer senare att göras en dubbelblåsning i befintlig kanalisation för att koppla ihop noden vid Stolpen med noden vid Åkerbo. Denna blåsning har vi i skrivande stund ingen tidplan för. Den får enbart genomföras av IPO utsedd entreprenör. Det kommer även göras en tryckning under E18 vid S Mon/Veglemyren för att kunna ansluta till bef. kanalisation. Vi väntar på kabel till luftledning, tre stolp mellan Skråckvik och Kummelön, ska utföras av Ellivio(Fortum).

Det som också återstår är att placera två aktiva noder, en vid Åkerbo och en vid Niklasdam, detta görs så snart de är levererade.

/Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Slutfas

September

Grävstatus..

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för September

Semester v. 29-30

Foto: Mikael Lindblom

Foto: Mikael Lindblom

Vi stänger för semester, v. 29-30!

Inkomna mail, sms och telefonsamtal besvaras under v. 31 när vi är tillbaka igen.

/Ann och Per

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Semester v. 29-30

Kallelse till årsstämma 2015

Kallelse till årsstämmaTisdagen den 23 juni klockan 19 i Gässlösalokalen

Anmälan om deltagande på stämma sker via mail till

stamma2015@olmefiber.se

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Godkännande av röstlängden
Val av en eller två justeringsmän
Val av en eller två rösträknare
Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner samt övrig information
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
Frågan om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
Val av styrelse, på förslag av valberedningen
Ordförande
Ledamöter
Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas

Val av revisorer, på förslag från valberedningen:
Ledamöter
Beslut om antalet ledamöter och suppleanter till valberedningen som ska väljas

Val av valberedning, på förslag av styrelsen:
Ordförande
Ledamöter

Eventuella motioner
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
Stämman öppnas av styrelsens ordförande och i dennes frånvaro den styrelsen beslutar.

Vid beslut i ärenden, som kräver beslut i två stämmor, ska minst ett av besluten fattas av en ordinarie stämma.

Eventuella motioner
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
Stämman öppnas av styrelsens ordförande och i dennes frånvaro den styrelsen beslutar.

Vid beslut i ärenden, som kräver beslut i två stämmor, ska minst ett av besluten fattas av en ordinarie stämma.

Efter stämman serveras enklare fika.
Välkomna hälsar styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma 2015

Fiberinstallationen startar vecka 24

Blåsning av fiber pågår, och när vi åker runt och kontrollerar, så ser vi att flera inte grävt ner sin anslutning på tomten. Vi vet att många fått sin anslutning nyligen, medan andra har haft den längre, men det är viktigt att den kommer ner omgående. Behöver du låna minigrävare, så kontakta Ann eller Per, tillgången till denna är dock begränsad, så det måste samordnas grannar emellan.

Under vecka 24-26, är målet att driftsätta 150 anslutningar i norra och sydöstra området.  Om fastighetsanslutningen inte är nergrävd senast den 7 juni, så riskerar ni att inte bli anslutna förrän i ett senare skede.
Det är flera aktörer inblandade, och för projektet i sin helhet är det viktigt att vi kan följa tidsplanen för installation och driftsättning.
Personalen på Onfield tar kontakt med dig som slutkund för att boka tid för installation i huset.

Frågor besvaras främst via mail, i andra hand via telefon, inga frågor kommer att besvaras via Facebook.

Läs vad som gäller för tomtanslutning här.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fiberinstallationen startar vecka 24

Efteranslutning av fiber

Eftersom det nu är totalstopp för anmälan av fiberanslutning, då projekteringen stängs, så hänvisar vi till Kristinehamns Stadsnät för efteranslutning. Det kommer då att vara en annan kostnad för anslutning, än det förmånliga pris vi har kunnat erbjuda.

 

/Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Efteranslutning av fiber

Maj

 

Under våren har arbetet med kanalisationen fungerat bra. Våra grävlag tillsammans med Per och Ann har gjort ett mycket bra jobb vilket gör att arbetet fortskrider i en god takt. Vi har sedan starten efter vinteruppehållet 23/3 grävt ungefär 36 000 meter.

Ett av våra grävlag har grävt från Labacken till Månstad, Nolås, Sörås, Broby, Lilla Skanum, Vall och Rävsala. Nu har grävning påbörjats i Skinnerud mot Bäckelid och Niklasdam. Efter det planerar vi gå vidare norrut över Berg.

Det andra grävlaget har gått från Arnestorp, Prästgården, Sanda, Vegle, Åkerbo och fortsätter vidare mot Kummelön och Mårön.

Vårt tredje grävlag har färdigställt efter tryckningen under järnvägen vid Vänersvik mot Sunnäs och sedan gått från Broby till Stubberud, Elofstorp, Ölmeklint och Hult. Planen är att sedan gräva norrut mot Södra och Norra Hållerud, Svenserud, Åsen, Mosstorp och Älvbacka.

En förutsättning för att vi ska komma fram med kanalisationen för fiber, är att markägarna upplåter mark utan krav på ersättning. I vissa fall gäller det att passera en tomt, i andra fall går vi fram kilometer efter kilometer..
Tack alla!

När vi kommit till er fastighet är det viktigt att ni inte väntar med att gräva ned slangen på er tomt. Detta för att allt skall vara klart när det är dags för fibersättning och för att inga förseningar skall uppstå. Har ni funderingar vad som gäller, kolla fliken ”Tomtanslutning” på hemsidan www.olmefiber.se
Blåsningen av stamfiber har påbörjats från noden vid Stolpen och norrut, och är i dagsläget vid Södra Hållerud. I slutet av vecka 18 startade de även upp blåsning av fiber till fastigheterna. IP-Only ansvarar för blåsningen och vi kommer att återkomma med mer information när IP-Only återkommit till oss om hur planen ser ut.

I dagsläget har vi mottagit 688 avtal för anslutning och av dem är ungefär 70 anslutningar driftsatta. För de som ej anmält sitt intresse finns det möjlighet att efteransluta sig till fibernätet, men då betalar man den faktiska kostnaden för anslutning. Vill ni efteransluta er kontaktar ni Kristinehamns Stadsnäts kundtjänst.

Ekonomin ser bra ut och om inget oförutsett inträffar håller vi oss inom de ramar som avtalats.
Kontakt med Ann och Per sker via mail, info@olmefiber.se eller telefon Ann 070-511 72 94, Per 076-837 76 68, måndag till fredag, 07-17.
Datum för årsstämman är satt till 23/6, kallelse skickas separat.

 

//Styrelsen Ölme Fiber

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Maj